JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Förvaltningsrätten i Härnösand

Postadress: Box 314, 871 27 Härnösand
Besöksadress: Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Tel: 0611-46 06 00

Information

Expeditionstid

08.00-16.00

Telefontid

09.00-12.00
13.00-15.00

Domstolsguiden

Vår app, Domstolsguiden, ger dig praktisk information om det du behöver veta när du har ett mål i förvaltningsrätt. Läs mer om Domstolguiden

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla skattemål och mål om offentlig upphandling, en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Det kan också gälla psykiatrimål och beslut om tvångsomhändertagande av unga eller missbrukare. Andra vanliga måltyper är körkortsmål, vapenmål, studiestödsmål och mål om förseningsavgifter enligt årsredovisningslagen.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.