JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Förvaltningsrätten i Härnösand

Postadress: Box 314, 871 27 Härnösand
Besöksadress: Backgränd 9, 871 32 Härnösand
Tel: 0611-46 06 00

Information

Expeditionstid

08.00-16.00
För 2017 gäller dessa undantag: Klicka här

Domstolsguiden

Vår app, Domstolsguiden, ger dig praktisk information om det du behöver veta när du har ett mål i förvaltningsrätt.

Läs mer om Domstolguiden

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla skattemål och mål om offentlig upphandling, en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Det kan också gälla psykiatrimål och beslut om tvångsomhändertagande av unga eller missbrukare. Andra vanliga måltyper är körkortsmål, vapenmål, studiestödsmål och mål om förseningsavgifter enligt årsredovisningslagen.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.